Społeczna Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » numer indeksu
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, dwie cyfry miesiąca urodzenia + pierwsza mała litera imienia matki np: 8406p×

Akademia Inspiracji Sąsiedzkich

Społeczna Akademia Nauk realizuje projekt pt. Akademia Inspiracji Sąsiedzkich. W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenia, których tematyka dotyczy problematyki ekonomiczno-społecznej oraz rozwiązywania problemów branżowych.

Prowadzimy dwa rodzaje szkoleń:

 1. Dwudniowe szkolenia (15 godzin) - Akademia Inspiracji Sąsiedzkich,
 2. Jednodniowe szkolenia (6 godzin) otwarte dot. kwestii sąsiedzkich,

Szkolenia są kierowane do osób pracujących w administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych i innych. Adresatami Projektu są liderzy lokalnych społeczności sąsiedzkich, lokatorzy, mający miejsce zamieszkania na terenie całej Polski, tj. min.:

 • liderzy i przedstawiciele sąsiedzkich grup nieformalnych,
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz wspólnot lokalnych,
 • przedstawiciele wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz administratorzy nieruchomości,
 • niezależni animatorzy kultury oraz artyści pracujący ze społecznością lokalną i sąsiedzką,
 • formalni i nieformalni animatorzy miejsc aktywności lokalnych oraz miejsc otwartych na działania lokalne,
 • animatorzy publicznych instytucji kultury, edukacji, rekreacji, sportu i pomocy społecznej,
 • przedstawiciele partnerstw lokalnych,
 • partnerzy gospodarczy i przedstawiciele lokalnego biznesu (m.in. klubokawiarni, firm administrujących nieruchomościami),
 • przedstawiciele publicznych instytucji kultury, edukacji, rekreacji, sportu i pomocy społecznej,
 • nauczyciele wszystkich szczebli, pracownicy socjalni, trenerzy, coachowie, słuchacze uniwersytetu trzeciego wieku itp.
Akademia Inspiracji Sąsiedzkich

Oferta łączona z SAN Łódź

           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (w zakresie: logistyki, zarządzania, rachunkowości i finansów, administracji, psychologii zarządzania, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego), kierunkach społeczno-humanistycznych (pedagogika, zdrowie publiczne, bezpieczeństwo narodowe). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!