Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » numer indeksu
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, dwie cyfry miesiąca urodzenia + pierwsza mała litera imienia matki np: 8406p×

Inauguracja roku akademickiego 2013/14


Społeczna Akademia Nauk zainaugurowała Rok Akademicki w Auli I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku. W sobotnie południe do auli przybyła znaczna grupa studentów, szczególnie I roku studiów licencjackich i magisterskich. Grono pedagogiczne wraz z gospodarzem, Dziekanem Wydziału Zamiejscowego w Szczecinku dr Bartłomiejem Stopczyńskim.


W powitalnym krótkim wykładzie Dziekan przedstawił aspekty przemawiające za sensem podejmowania studiów wyższych i korzyściami jakie płyną z tytułu ich ukończenia. Współgospodarz uroczystości Starosta Krzysztof Lis złożył życzenia studentom i wyraził swoje zadowolenie z faktu, że pomysł uruchomienia uczelni wyższej w Szczecinku okazał się trafionym. Dyplomy licencjackie i magisterskie w WZ SAN obroniło ok. 270 osób, a obecnie studiujących jest ponad 300.

Wykład Inauguracyjny na temat: „ Dlaczego warto inwestować w ekologię”, wygłosił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska dr Stanisław Gawłowski. Starosta uhonorował studentów osiągających najwyższe wyniki w nauce Dyplomami Uznania oraz nagrodami rzeczowymi. Do gratulacji przyłączył się również Dziekan Wydziału.

Najwyższą średnią ocen osiągnęła studentka pedagogiki Mariola Siniarska – 4,96. W swoich wystąpieniach zaproszeni goście złożyli życzenia wytrwałości , sumienności oraz sukcesów w nauce. Nie zabrakło pieśni studentów Gaudemater Polonia - po immatrykulacji oraz Gaudeamus Igitur na zakończenie uroczystości.

Tekst: Koordynator
Wydziału Zamiejscowego w Szczecinku
mgr Sławomir Elegańczyk
więcej zdjęć na:
www.iszczecinek.pl
www.temat.net

Oferta łączona z SAN Łódź

           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (w zakresie: logistyki, zarządzania, rachunkowości i finansów, administracji, psychologii zarządzania, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego), kierunkach społeczno-humanistycznych (pedagogika, zdrowie publiczne, bezpieczeństwo narodowe). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!