Społeczna Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » numer indeksu
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, dwie cyfry miesiąca urodzenia + pierwsza mała litera imienia matki np: 8406p×

II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt.: „Terapeutyczny i pedagogiczny potencjał oddziaływania polisensorycznego. Wokół teorii i praktyki Snoezelen (Sali Doświadczania Świata)" Borne Sulinowo, dn. 6-7 października 2018 r.

Miejsce obrad i warsztatów: Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie ul. Szpitalna 5 (78-449 Borne Sulinowo)

Organizator: Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie
Centrum Terapii Sensoria

Patronat Naukowy: Polskie Towarzystwo Snoezelen-Sali Doświadczania Świata (ISNA-MSE Polska) Katedra Terapii Zajęciowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Zakład Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Uniwersytetu Wrocławskiego

Przewodniczący konferencji: dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann

Rada Naukowa Konferencji:

 • dr hab. Aneta Bac – Kierownik Katedry Terapii Zajęciowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • dr hab. Beata Cytowska – Kierownik Zakładu Edukacji Osób z Niepełnosprawnością Uniwersytetu Wrocławskiego
 • dr hab. Joanna Kruk-Lasocka – Kierownik Zakładu Terapii Zajęciowej i Psychomotoryki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
 • dr hab. Bernadeta Szczupał – Instytut Pedagogiki Specjalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann – Katedra Terapii Zajęciowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • dr Agnieszka Jędrzejowska – Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej Uniwersytetu Wrocławskiego

Komitet Organizacyjny:

 • mgr Paula Bagińska
 • mgr Alicja Bera
 • mgr Katarzyna Kuraczycka

Założenia i cele konferencji:

Temat konferencji dotyczy metody Sno¬eze¬len (w Polsce znanej pod nazwą Sala Doświadczania Świata), która polega na niedyrektywnym bodźcowaniu polisensorycznym, w odpowiednio zaaranżowanej przestrzeni i według ściśle wyznaczonych reguł.

Metoda Snoezelen została pierwotnie stworzona w odpowiedzi na potrzeby sensoryczne i zajęciowe osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Specyficzna stymulacja sensoryczna charakterystyczna dla Snoezelen z jednej strony może pobudzać do działania, a z drugiej pomagać w wyciszeniu i odprężeniu. W tym celu, w zależności od potrzeb odbiorców, stosuje się odpowiedni dobór bodźców. W ten sposób dochodzi do realizacji unikalnego, podwójnego efektu Snoezelen: aktywizacji i relaksacji.

Obecnie metoda Snoezelen stosowana jest na całym świecie i adresowana do szerokiego kręgu odbiorców: osób z niepełnosprawnością fizyczną, osób z uszkodzeniami wzroku i słuchu, dzieci z problemami wychowawczymi, dzieci po przeżyciach traumatycznych, osób ze spektrum autyzmu, osób z przewlekłym bólem, seniorów z demencją, osób z zaburzeniami psychicznymi, osób żyjących i pracujących w nadmiernym stresie, a nawet pacjentów w stanie terminalnym i apalicznym. Z dobroczynnego wpływu metody Snoezelen mogą korzystać osoby w każdym wieku, począwszy od narodzin do późnej starości, jako iż każdy człowiek jest istotą sensoryczną oraz istotą zajęciową.

Celem konferencji jest stworzenie teoretyczno-praktycznej przestrzeni wymiany wyników badań oraz doświadczeń związanych ze stosowaniem metody Snozelen. Będzie to wspólne spotkanie naukowców i praktyków. Uważamy, że konferencja przyczyni się do profesjonalizacji oraz popularyzacji, ale także akademizacji metody Snoezelen, a tym samym do podniesienia poziomu jakości tej koncepcji w Polsce. Jest to również okazja do nawiązania współpracy między ośrodkami terapeutycznymi i instytucjami naukowymi w całym kraju oraz zagranicą.

Zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w debacie naukowej oraz warsztatowej skoncentrowanej wokół następującej problematyki:

 • teoretyczne oraz praktyczne aspekty wykorzystania oddziaływań polisensorycznych
 • terapeutyczny i pedagogiczny potencjał metody Snoezelen
 • aranżacje i wykorzystanie przestrzeni Sal Doświadczania Świata
 • zastosowanie metody Snoezelen oraz stymulacji polisensorycznej w pracy z różnymi grupami odbiorców
 • możliwość łączenia metody Snoezelen z innymi metodami terapeutycznymi
 • relacje między uczestnikami zdarzenia Snoezelen oraz postawa terapeuty
 • przykłady wykorzystania metody Snoezelen-Sali Doświadczania Świata w konkretnych placówkach
 • tworzenie własnych pomocy sensorycznych do Sal Doświadczania Świata

Jesteśmy również otwarci na propozycje rozważań oraz warsztatów związanych z oddziaływaniami polisensorycznymi, które Państwo uznają za istotne. Gorąco zachęcamy do udziału teoretyków, badaczy i praktyków. Czekamy na Państwa zgłoszenia.

Komitet organizacyjny:

 • mgr Paula Bagińska
 • mgr Alicja Bera
 • mgr Katarzyna Kuraczycka

Terminarz konferencji:

 • do 31 maja 2018 r. – zgłoszenie udziału czynnego w konferencji, poprzez wysłanie uzupełnionej karty zgłoszenia na adres konferencja@pts-sds.pl oraz wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 200 zł
 • zgłoszenie udziału biernego w konferencji, poprzez wysłanie uzupełnionej karty zgłoszenia na adres konferencja@pts-sds.pl oraz wniesienie opłaty konferencyjnej
 • do 31 maja 2018 r. – opłata konferencyjna w wysokości 175,00 zł
 • do 31 lipca 2018 r. – opłata konferencyjna w wysokości 200,00 zł
 • do 16 września 2018 r. - opłata konferencyjna w wysokości 250,00 zł
  na konto: 98 2490 0005 0000 4600 1444 5163 (Fundacja Sensoria, ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław) podając w tytule przelewu: konferencja Snoezelen, imię i nazwisko uczestnika
 • Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, poczęstunek kawowy, obiady oraz ewentualną publikację. Organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów podróży i noclegów.

*10% zniżki dla członków Polskiego Towarzystwa Snoezelen-Sali Doświadczania Świata

Oferta łączona z SAN Łódź

           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (w zakresie: logistyki, zarządzania, rachunkowości i finansów, administracji, psychologii zarządzania, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego), kierunkach społeczno-humanistycznych (pedagogika, zdrowie publiczne, bezpieczeństwo narodowe). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!