Społeczna Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » numer indeksu
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, dwie cyfry miesiąca urodzenia + pierwsza mała litera imienia matki np: 8406p



×

Inauguracja roku akademickiego

Inauguracja roku akademickiego jest jedną z ważniejszych dat w kalendarzu wydarzeń każdego wydziału. Jest to też szczególnie ważny moment dla tych spośród Państwa, którzy dzisiaj otrzymają indeks naszego Wydziału. Uroczyste wręczanie indeksów w formie książeczek było tradycją , która wraz z rozwojem społeczno- informatycznym, przeszła w niebyt. Obecnie studenci są zaopatrywani w indeks elektroniczny, co z dniem dzisiejszym zostało dokonane. Zaczynacie nowy etap w życiu, z nowymi nadziejami, z nowymi oczekiwaniami. Jest to zatem głównie Wasze święto.

Wydział Zamiejscowy SAN, jest jednym z 18 wydziałów istniejących w kraju i za granicą. Kadrę Wydziału stanowi: 2 profesorów tytularnych, 20 doktorów, 10 magistrów oraz 7 pracowników administracyjno-technicznych.

Drugim filarem społeczności akademickiej są nasi studenci. W rozpoczynającym się roku akademickim naukę podejmie 671 studentów, w tym na pedagogice 188 osób a na zarządzaniu 483. W tej grupie 308 osób podejmie naukę na I roku studiów I i II stopnia.

Od początku istnienia Wydziału realizujemy dwa kierunki studiów: zarządzanie z dwiema specjalnościami: , pedagogikę ze specjalnościami. W bieżącym roku w dniach 13-14 maja na kierunku pedagogiki przeprowadzona była ocena działalności przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Uzyskaliśmy pozytywną opinię i pochwałę za wzorowo prowadzony Wydział w Szczecinku. Stawia to nas w czołówce Uczelni funkcjonujących na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Znaczna część zajęć prowadzona jest we współpracy z innymi wydziałami Uczelni: m.in. Wydziałem Nauk Humanistycznych, Wydziałem Filologii, Ekonomii, a także z Polską Akademią Nauk. Myślę, że ta współpraca będzie się zacieśniać. Musimy pamiętać, że weszła w życie nowa ustawa: Prawo o Szkolnictwie Wyższym i związane z tym nowe wymogi stawiane wyższym uczelniom. W myśl tej ustawy nasz Wydział zmierza w kierunku kształcenia praktycznego. Przyznam, że wyprzedziliśmy tą ustawę i już od dwóch lat spełniamy wyznaczone w ustawie kryteria. Zwiększamy systematycznie ilość zajęć praktycznych, studenci muszą odbywać specjalistyczne praktyki w zakładach i przedsiębiorstwach oraz ośrodkach edukacyjnych. Jednocześnie staramy się na bieżąco zatrudniać dydaktyków specjalistów określonych branż.

Stawiamy bardziej na stronę praktyczną niż naukową. Doprowadza to w konsekwencji do pełnego przygotowania absolwenta do pracy w wyuczonym zawodzie. Naszymi ćwiczeniowcami są dyrektorzy szkół, przedszkoli, dyrektorzy zakładów produkcyjnych, bankowcy, szefowie instytucji oświatowych i samorządowych. Oczywiście wszyscy z szeroką praktyką, wysokimi umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym.

Drugą składową pracy Wydziału, poza dydaktyką, są badania naukowe. Z każdym rokiem notujemy wzrost liczby publikacji naszych pracowników, szczególnie tych najwartościowszych, zamieszczonych w czasopismach wydawanych przez drukarnię uczelnianą jak i inne krajowe.

Inauguracja nowego roku akademickiego skłania do przedstawienia planów Wydziału na najbliższą przyszłość. W przyszłym roku akademickim uruchamiamy nowe specjalności. Sądzę, że konieczne będą prace nad kolejnymi specjalnościami i modyfikacja programów studiów już istniejących, tak by wyjść naprzeciw potrzebom rynku pracy. Należy przy tym brać pod uwagę głosy studentów, myślę tu o ankietach oceniających zajęcia dydaktyczne czy też opinie studentów biorących udział w pracach wydziałowej komisji dydaktycznej. Uważam, że potrzebna jest ściślejsza współpraca z pracodawcami, zarówno na etapie tworzenia programów studiów, jak i prowadzenia zajęć. Sądzę również, że konieczne jest uruchomienie zajęć w języku angielskim, nie tylko dla studentów z Polski. Otrzymujemy już zapytania o możliwość kształcenia osób z Ukrainy, Białorusi. Programy studiów w języku angielskim są już przygotowane, za zgodą władz rektorskich spróbujemy je uruchomić. Jednak oczekujemy na jeszcze większe zainteresowanie obcokrajowców, tak aby można było stworzyć osobną grupę ćwiczeniową.

Droga młodzieży! Żyjemy w tzw. trudnych czasach, w okresie światowego kryzysu ekonomicznego. Te trudne czasy szczególnie boleśnie dotykają młode osoby, wchodzące w dorosłe życie. Socjologowie ukuli termin prekariat. Jest to nazwa nowej klasy społecznej obejmującej także młodych, wykształconych, bezrobotnych, a przez to w dużym stopniu wykluczonych, ludzi. Na Zachodzie wspomina się o „pokoleniu iPODa”, przy czym nie jest to nazwa znanego urządzenia ale skrót od słów określających: niepewni, pod presją, nadmiernie opodatkowani, zadłużeni. Wspomina się wręcz o straconym pokoleniu. Za 2, 3 lub 5 lat również Wy zaczniecie rozglądać się za pracą i należy zrobić wszystko, zaczynając już teraz, by Wasza sytuacja była lepsza od sytuacji wielu Waszych starszych kolegów. Moim zdaniem, najlepszą receptą jest inwestowanie w siebie, w swoje wykształcenie. Myślę, że bardziej wytężona praca, różnego rodzaju działalność w okresie studiów, będzie lepszym rozwiązaniem od nadziei, że za kilka lat kryzys minie i problem sam się rozwiąże. Wykorzystajcie zatem wszelkie możliwości jakie dają Wam studia w Społecznej Akademii Nauk. Korzystajcie z międzynarodowych i krajowych programów wymiany studentów, np. typu: Erasmus. Angażujcie się w badania naukowe pracowników Wydziału, nie tylko przy okazji pisania pracy dyplomowej. Działajcie w kołach naukowych i samorządzie studenckim. To też pewna forma doświadczenia, którą można wykazać się przed pracodawcą. Także nowy regulamin przyznawania stypendiów dla najlepszych studentów promuje taki właśnie rodzaj aktywności, sama średnia ocen ze studiów nie jest już jedynym kryterium.

Oczywiście nie samą nauką człowiek żyje. Szczecinek jest bardzo szczególnym miejscem. Oferuje, żeby nie powiedzieć kusi, liczne możliwości miłego spędzenia czasu. Nie będę ich tutaj wymieniał bo jestem spokojny, że sami bardzo szybko je odkryjecie. Zachęcanie do korzystania z tej oferty także, mam wrażenie, nie jest potrzebne. Jedyne co mogę nieśmiało zaproponować to pewien umiar w korzystaniu z uciech życia studenckiego. Życzę Wam abyście zdobyli rzetelną wiedzę, która pozwoli Wam sprostać wymaganiom konkurencyjności i podejmować optymalne decyzje. Oczywiście, przede wszystkim życzę Wam byśmy w tym samym gronie spotkali się na uroczystości wręczenia dyplomów ukończenia studiów.

Wszystkim Państwu, życzę wielu satysfakcji i sukcesów w nowym roku akademickim. Rok akademicki 2011/2012 ogłaszam za otwarty.

  • Inauguracja roku akademickiego
  • Inauguracja roku akademickiego
  • Inauguracja roku akademickiego
  • Inauguracja roku akademickiego
  • Inauguracja roku akademickiego
  • Inauguracja roku akademickiego

Oferta łączona z SAN Łódź

           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (w zakresie: logistyki, zarządzania, rachunkowości i finansów, administracji, psychologii zarządzania, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego), kierunkach społeczno-humanistycznych (pedagogika, zdrowie publiczne, bezpieczeństwo narodowe). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!