Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, miesiąc urodzenia zapisany dwucyfrowo + pierwsza mała litera imienia matki zapisana małą literą np. 8406p

×

Studenci podchodzący do egzaminu dyplomowego powinni złożyć w Dziekanacie teczkę (biała najlepiej z gumką) zawierającą następujące dokumenty:

  • Legitymacja, jeśli nie jest studentowi potrzebna (studenci studiów pierwszego stopnia mają prawo do zachowania legitymacji studenckiej do 31 października roku ukończenia studiów). W przypadku kradzieży konieczne jest przedstawienie dowodu zgłoszenia na Policę, a w przypadku zagubienia potwierdzenie wystawienia ogłoszenia w gazecie lokalnej oraz oświadczenie o braku legitymacji [pobierz]
  • Kartę obiegową [pobierz]
  • 5 szt. zdjęć o wymiarach 45mm/65mm podpisanych ołówkiem (imię, nazwisko, numer albumu)
  • Płytę CD z nagraną pracą w formacie .doc oraz .pdf Załączniki do pracy należy zapisać w osobnym folderze. Istotne jest aby na płycie znajdowała się praca włącznie ze stroną tytułową. Płytę oraz opakowanie należy opisać imieniem i nazwiskiem, numerem albumu oraz tematem pracy.
  • 2 oświadczenia studenta: jedno luzem, drugie podpięte na końcu pracy [pobierz]
  • Pracę wydrukowaną zgodnie ze wzorem [pobierz], gdzie na jednej kartce obustronnie wydrukowane są cztery strony. Na stronie tytułowej musi być data i podpis promotora wraz z adnotacją, że przedkładana praca dyplomowa została zatwierdzona.
  • Karta egzaminacyjna ze wszystkimi wpisami.

Okres oczekiwania 4 lub 2 tygodnie wynika z faktu, iż każda praca dyplomowa podlega sprawdzeniu w ramach programu Plagiat, a w bieżącym roku akademickim planuje się sprawdzić blisko tysiąc prac dyplomowych.

Należy również pamiętać, iż w dniu złożenia teczki zawierającej komplet dokumentów student musi mieć uregulowane wszelkie zobowiązania finansowe względem Społecznej Akademii Nauk, w tym odsetki oraz wniesioną opłatę administracyjną w wysokości 350 złotych (opłata ta pokrywa koszty zgromadzenia dokumentacji studenta przed obroną, przeprowadzenie obrony oraz koszty archiwizacji dokumentów studenta przez 50 lat). Opłatę administracyjną oraz ewentualne odsetki należy uiścić na konto ogóle w terminie jednego miesiąca przed terminem obrony pracy dyplomowej (licencjacka/magisterska/inżynierska). W tytule opłaty należy koniecznie wpisać numer albumu. Przed wniesieniem opłaty za obronę należy zadzwonić do kasy, nr tel. 42 664 66 22, i zapytać o odsetki.

Nawet najmniejsza zaległość powoduje wstrzymanie procesu organizacji egzaminu dyplomowego.

Wzór teczki dostępny jest do wglądu w dziekanacie Wydziału Zamiejscowego w Szczecinku.


Zapraszamy do zapoznania się z zasadami dyplomowania przyjętymi na Wydziale Zamiejscowym w Społecznej Akademii Nauk

dokumenty   Pedagogika pytania licencjat 2018-2019 [pobierz]

Podania    Zasady dyplomowania Pedagogika [pobierz]

Podania    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przedsiębiorcy [pobierz]

Oferta łączona z SAN Łódź

           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (w zakresie: logistyki, zarządzania, rachunkowości i finansów, administracji, psychologii zarządzania, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego), kierunkach społeczno-humanistycznych (pedagogika, zdrowie publiczne, bezpieczeństwo narodowe). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!