Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

Stypendia

Wnioski o stypendium w roku akademickim 2017/2018 należy składać we właściwym dziekanacie w terminie od 16.09.2017 do 16.10.2017

Wnioski o stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyjmowane będą od średniej 4,10. Stypendium to otrzyma 10% najlepszych studentów na danym kierunku studiów. Osoby po innych uczelniach, proszone są o przyniesienie zaświadczenia o średniej arytmetycznej za ostatni rok studiów z pięcioma miejscami po przecinku oraz z datą obrony

Do stypendium socjalnego dochód na osobę w rodzinie studenta nie może przekroczyć 780 zł netto

Dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r. wynosił w 2016 r. 2.577,00 zł.


  Regulamin pomocy materialnej

  Dokumenty potrzebne do uzyskania stypendium socjalnego lub zapomogi

  Zasady obliczania dochodu

  Wymagane dokumenty do wniosku o stypendium socjalne

  Zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów

  Wzór zaświadczenia z us. zał. 13

  Wniosek o zapomogę

  Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów

  Wniosek o stypednium socjalne dla osób niepełnosprawnych

  Wniosek o stypednium socjalne

  Załącznik nr 14 o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego

  Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

  Oświadczenie studenta

  Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym załącznik nr 8. - wypełnia każda pełnoletnia osoba

  Załącznik Nr 9 Wytyczne do zaświadczenia z Urządu Skarbowego o dochodzie zryczałtowanym i karcie podatkowej

  Wzór zaświadczenia z US zał. 9

  Oświadczenie do socjalnego w zwiększonej wysokości

  Oświadczenie Załącznik nr 11

  Załącznik nr 15 o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa

  Monitor PolskiRekrutacja 2016-2017

Oferta łączona z SAN Łódź

           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (w zakresie: logistyki, zarządzania, rachunkowości i finansów, administracji, psychologii zarządzania, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego), kierunkach społeczno-humanistycznych (pedagogika, zdrowie publiczne, bezpieczeństwo narodowe). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!