Społeczna Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » numer indeksu
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, dwie cyfry miesiąca urodzenia + pierwsza mała litera imienia matki np: 8406p×

Porozumienie SAN i PGE GiEK S.A.


Porozumienie SAN i PGE GiEK S.A.


Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział w Bełchatowie, zyskała potężnego i cenionego partnera. Uczelnia nawiązała współpracę z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.


Na mocy porozumienia zawartego w dniu 19 maja 2015 roku Społeczna Akademia Nauk w Łodzi Wydział w Bełchatowie nawiązała współpracę naukowo-techniczną z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., jednym z sześciu koncernów tworzących Polską Grupę Energetyczną.

Umowa współpracy uczelni i koncernu obejmuje szereg obszarów, między innymi tematykę prac badawczych i naukowo-badawczych, organizację wydarzeń naukowych, proinnowacyjnych, szkoleniowych oraz publikacyjnych. Studenci będą mogli także ubiegać się o odbycie kierunkowych praktyk oraz staży w jednostkach organizacyjnych koncernu. Społeczna Akademia Nauk wyraziła także gotowość dostosowania programów kształcenia, w tym podyplomowego, do zdefiniowanych potrzeb partnera.

Porozumienie, które w bełchatowskiej siedzibie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w imieniu koncernu sygnowali: Prezes Zarządu Jacek Kaczorowski i Wiceprezes Zarządu Robert Imbor, a w imieniu Społecznej Akademii Nauk prof. zw. dr hab. Łukasz Sułkowski i prof. dr hab. inż. Mirosław Wasilewski, zostało zawarte na czas nieokreślony i weszło w życie z dniem podpisania.
 • Porozumienie SAN i PGE GiEK S.A.
 • Porozumienie SAN i PGE GiEK S.A.
 • Porozumienie SAN i PGE GiEK S.A.
 • Porozumienie SAN i PGE GiEK S.A.
 • Porozumienie SAN i PGE GiEK S.A.
 • Porozumienie SAN i PGE GiEK S.A.
 • Porozumienie SAN i PGE GiEK S.A.
 • Porozumienie SAN i PGE GiEK S.A.
 • Porozumienie SAN i PGE GiEK S.A.
 • Porozumienie SAN i PGE GiEK S.A.
 • Porozumienie SAN i PGE GiEK S.A.
 • Porozumienie SAN i PGE GiEK S.A.
 • Porozumienie SAN i PGE GiEK S.A.
 • Porozumienie SAN i PGE GiEK S.A.
 • Porozumienie SAN i PGE GiEK S.A.
 • Porozumienie SAN i PGE GiEK S.A.
 • Porozumienie SAN i PGE GiEK S.A.
 • Porozumienie SAN i PGE GiEK S.A.
 • Porozumienie SAN i PGE GiEK S.A.
 • Porozumienie SAN i PGE GiEK S.A.
 • Porozumienie SAN i PGE GiEK S.A.
 • Porozumienie SAN i PGE GiEK S.A.

Oferta łączona z SAN Łódź

           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (w zakresie: logistyki, zarządzania, rachunkowości i finansów, administracji, psychologii zarządzania, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego), kierunkach społeczno-humanistycznych (pedagogika, zdrowie publiczne, bezpieczeństwo narodowe). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!